Xưa nay con người rất thích những dự đoán. Nó cho ta cảm giác có thể làm chủ tương lai. Hết bạch tuộc rồi đến voi, chó, mèo, rùa và năm nay tại Euro 2024, chú đười ươi Walter lại nổi lên như một nhà tiên tri thú vị. Một thứ vừa bí ẩn, vừa thú vị, vừa vô hại, chẳng có lý do gì để không thử cả. Nhưng những dự đoán trong thực tế thì không có điều kiện lý tưởng như thế. Hãy nói về những "Dự đoán" trong mục "Điểm tuần".

VIDEO LIÊN QUAN