Hỷ nộ ái ố - những cảm xúc thường thấy ở con người có vui, có buồn, có khi tức giận. Hôm nay, điểm tuần muốn nói tới "nộ". “Nộ” là sự tức giận hoặc bất mãn. Ai cũng có quyền bày tỏ nhưng xin nhớ một điều “cả giận mất khôn". Tuần qua đã có những câu chuyện đáng tiếc như thế khi để cảm xúc tiêu cực dẫn đường, đến nỗi chúng ta quên cuộc sống cần nhất sự bình an.