Trí tuệ nhân tạo A.I có thể thay thế 80% công việc của con người trong những năm tới. Có hai điều có thể diễn ra: Thứ nhất, con người có thể thất nghiệp, hoặc theo một cách khác, gương mặt và giọng nói của chúng ta có thể được thuê lại để phục vụ cho A.I.