Có 1 thực tế, “Miễn phí” luôn là lớp vỏ bên ngoài hoặc là thứ đính kèm để tạo lợi thế chú ý cho một sản phẩm nào đó. Cùng nhìn nhận bài học về sự “miễn phí” trong điểm tuần của Chuyển động 24h.