Ngay khi một lời xin lỗi lúc nửa đêm trên một Fanpage về sách được đăng tải, thật ngạc nhiên khi khó có thể thống kê đã có bao nhiêu bài viết ra đời để phân tích về lời xin lỗi này. Nó cũng cho thấy giá trị của các thương hiệu còn phụ thuộc rất lớn vào cách mà người đứng đầu thương hiệu nói lời xin lỗi.