Bạn có để ý đang có xu hướng gì trong dòng tin tức? Hay những xu hướng tin tức đó nói lên điều gì? Sự phát triển của những trang mạng xã hội đã phần nào giúp việc này trở nên dễ dàng hơn. Bạn chỉ cần lượn 1 vòng qua các trang mạng và sẽ biết được những thông tin nào đang nhận được nhiều sự quan tâm.

VIDEO LIÊN QUAN