Trước tình trạng người lang thang, xin ăn có xu hướng tăng dần ở khu vực trung tâm và ngoại thành TP. Hồ Chí Minh. Lực lượng Công an TP. Hồ Chí Minh đang thực hiện tháng cao điểm giải quyết, xử lý các trường hợp tập trung trẻ em, người lang thang xin ăn, người sinh sống nơi công cộng trên địa bàn thành phố.

VIDEO LIÊN QUAN