Có một quán cơm - Nơi mà những vị khách đến dùng bữa, thay vì trả tiền suất cơm của mình thì sẽ trả thêm để mua những suất cơm khác không dành cho mình. Tên quán là “Cơm treo” - Xuất phát từ những suất cơm sẽ được treo tại khu vực ngoài quán, sát lề đường, để những ai có nhu cầu đi ngang qua có thể lấy dùng. Người đến lấy cơm thường là những người khó khăn và họ không biết ai là người đã trả phần cơm cho mình.

VIDEO LIÊN QUAN