Có một con đường đô thị ở quận nội thành Hà Nội không có hệ thống chiếu sáng vào ban đêm. Con đường này cũng không được duy tu sửa chữa khi xuống cấp. Thực trạng này đã diễn ra nhiều năm và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, mất an ninh trật tự, cũng như ảnh hưởng đến mọi hoạt động sinh hoạt của người dân.

VIDEO LIÊN QUAN