Hàng nghìn thí sinh ở TP. Hồ Chí Minh đã tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 6 bằng bài thi khảo sát đánh giá năng lực. Năm nay, số lượng các trường tổ chức thi tuyển sinh lớp 6 tăng 4 trường so với năm học trước. Đây đều là những trường có nhu cầu đăng ký tuyển sinh đầu cấp cao hơn nhiều lần chỉ tiêu tuyển sinh trên địa bàn.

VIDEO LIÊN QUAN