Trong bối cảnh sức mua toàn thị trường chưa bứt phá, giá cả một số loại hàng hóa thiết yếu có xu hướng tăng, TP. Hồ Chí Minh yêu cầu các doanh nghiệp, tiểu thương chợ truyền thống tăng cường kiểm soát giá cả, có phương án dự trữ hàng hóa, ổn định thị trường hàng tiêu dùng từ nay tới cuối năm.

VIDEO LIÊN QUAN