Để đảm bảo tiến độ thi công đường dây 500kV mạch 3 và hoàn thành đóng điện vào cuối tháng 6 này, 119 tổ đội với hơn 1.500 kỹ sư, công nhân có tay nghề của ngành điện đã xung kích tham gia vào dự án quan trọng này.

VIDEO LIÊN QUAN