Theo báo cáo của Bộ Công Thương, từ đầu năm đến nay, tiêu thụ điện tăng trưởng khoảng 10,5% so với cùng kỳ năm 2023. Trước tình hình đó, Bộ đã ban hành Quyết định điều chỉnh kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2024, đặc biệt là các tháng cao điểm mùa khô. Theo đó, nhu cầu phụ tải được điều chỉnh tăng khoảng 1,25% so với kế hoạch trước đây.

VIDEO LIÊN QUAN