14% là tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm của ngành bán dẫn trong suốt 20 năm qua. Ngành này được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, đạt đến 1 nghìn tỷ USD vào năm 2030. Nhiều quốc gia đều mong muốn tham gia và có cơ chế, chính sách vượt trội. Việt Nam cũng đang đứng trước cơ hội “nghìn năm có một”, tham gia vào chuỗi giá trị của ngành bán dẫn toàn cầu.

VIDEO LIÊN QUAN