Mặc dù không bắt buộc thực hiện theo lịch nghỉ lễ 5 ngày như công nhân, viên chức, nhưng nhiều doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh vẫn sắp xếp lịch nghỉ và làm bù phù hợp cho người lao động, đảm bảo kịp tiến độ đơn hàng. Nhiều công nhân còn chủ động đăng ký với nhà máy để ở lại sản xuất trong dịp nghỉ lễ.

VIDEO LIÊN QUAN