Vụ việc quấy rối tình dục xảy ra tại một đơn vị xuất bản vừa qua đã thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng. Qua vụ việc có thể nhận thấy sự thay đổi trong cách phản ứng của cộng đồng và kết quả là sự việc đã được xử lý ở một mức độ nhất định, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.

VIDEO LIÊN QUAN