"Điện - Đường - Trường - Trạm" là những tiêu chí không thể thiếu trong các khu đô thị nhằm phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân. Thế nhưng nghịch lý là ngay tại những thành phố lớn vẫn còn những khu đô thị thiếu nước, thiếu điện. Làm sao để người dân có thể "lạc nghiệp" khi "an cư" vẫn là câu chuyện phải xử lý - đối phó hàng ngày?

VIDEO LIÊN QUAN