Trước khi bùng nổ, tin đồn luôn ở dạng nhỏ lẻ. Nó chỉ thực sự tạo thành làn sóng thông tin khi có nhiều người bắt đầu tương tác như chia sẻ, bình luận. Như vậy, nếu người dùng mạng xã hội quá vội vàng hoặc thiên vị, bình luận trong một tin đồn nhưng lại không chia sẻ bài đính chính thì sẽ góp phần làm mất đi sự lành mạnh của mạng xã hội.

VIDEO LIÊN QUAN