Để đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc đang được triển khai rộng khắp tại nhiều địa phương, lực lượng công an tại nhiều xã, phường đã thường xuyên đổi mới cả nội dung và phương pháp vận động. Từ đó, nhiều mô hình hiệu quả được hình thành, trở thành điểm sáng được nhân dân tin tưởng.

VIDEO LIÊN QUAN