Tính đến cuối năm 2023, thanh toán không dùng tiền mặt đạt khoảng 11 tỷ giao dịch, tăng gần 50% so với năm 2022. Giao dịch online không chỉ tiện, mà còn rất lợi. Lợi thế nào? Hãy cùng BTV VTV Money tìm hiểu. Cảm ơn Sunshine đồng hành cùng chương trình.

VIDEO LIÊN QUAN