Một sản phẩm của VTVDigital. VTVMoney hân hạnh phát hành. Bộ phim: Eximbank, 8,8 tỷ và chúng ta. Cảm ơn nhà tài trợ Sunshine đã đồng hành cùng chương trình!

VIDEO LIÊN QUAN