Ai cũng có thể bị...hack, tấn công mạng. Bất kỳ tổ chức nào cũng có thể là đối tượng tấn công. Trường hợp của VNDirect là lời cảnh báo để tất cả các CTCK và tổ chức tham gia thị trường rà soát lại và nâng cấp vấn đề bảo mật, trong đó tập trung vào ba trụ cột quan trọng là quy trình, công nghệ và con người. Cảm ơn nhà tài trợ Sunshine đã đồng hành cùng chương trình!

VIDEO LIÊN QUAN