Những cuộc đấu súng và xả súng chỉ để ăn mừng hoặc phát sinh từ những mối hiềm khích nhỏ đang là chuyện xảy ra hàng ngày ở Iraq. Và vì thế, rất nhiều những viên đạn được bắn ngẫu nhiên đã cướp đi sinh mạng của nhiều nạn nhân hoặc phá hủy cuộc đời họ một cách rất tàn khốc.

VIDEO LIÊN QUAN