Các doanh nghiệp Việt Nam cần phải thay đổi tư duy, cách làm, quan tâm hơn tới tiêu chuẩn xuất khẩu mới của chuỗi cung ứng để đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường...

VIDEO LIÊN QUAN