Năm nay Việt Nam sẽ xuất khẩu khoảng 8 triệu tấn gạo với kim ngạch khoảng 4,5 tỷ USD Con số cao nhất từ trước đến nay … …và là năm thắng lợi của xuất khẩu gạo nước ta Nhưng tại sao gạo được giá, nhiều doanh nghiệp gạo và cổ phiếu ngành lại “mất mùa” Cùng phân tích trong chương trình Bí mật đồng tiền Mạnh vì gạo, bạo vì tiền, phiền vì chứng

VIDEO LIÊN QUAN