Việt Nam đang hướng tới mục tiêu thay thế điện than bằng nguồn điện “xanh”… …theo Quy hoạch điện VIII Nhưng để nối mạch cho nguồn năng lượng mới Những nút thắt nào cần được cởi trói Cùng “tám” về điện VIII, hiểu về triển vọng và thách thức trong đầu tư cổ phiếu ngành năng lượng Trong Bí mật đồng tiền hôm nay

VIDEO LIÊN QUAN