Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn già hóa dân số trong vài năm nữa, cảnh báo của Liên hợp quốc. Khi số người nhận chi trả bảo hiểm ngày 1 tăng lên sẽ là áp lực lớn cho bảo hiểm xã hội và nền kinh tế. Phát triển các quỹ hưu trí tự nguyện được coi là lời giải cho thách thức này. Vậy mô hình này hoạt động như thế nào, chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong chương trình Bí mật đồng tiền: Tự nguyện đầu tư.

VIDEO LIÊN QUAN