91 hộ dân mua đất tại dự án Đồng Giáp, phường Hải An, TP. Hải Phòng đã nộp tiền mua đất cho UBND xã Nam Hải theo hình thức mở bán công khai, nhà nước có thu tiền sử dụng đất. Tuy nhiên, sau 20 năm, người dân vẫn không được nhận đất và đất của họ giờ đã bị giao cho các cá nhân, tổ chức khác.

VIDEO LIÊN QUAN