Vì thiếu chỗ đỗ xe và để bảo toàn tài sản của mình, nhiều người chấp nhận trả tiền cho những người không có chức năng trông giữ phương tiện. Điều này vô tình đã tạo cơ hội cho những hành vi trái phép tiếp diễn, gây ảnh hưởng đến trật tự đô thị và gây ra thất thu cho ngân sách Nhà nước.

VIDEO LIÊN QUAN