Mối quan hệ giữa phụ nữ và tiền là gì? Liệu giới tính có tác động đến việc tiêu tiền và kiếm tiền? Với việc độc lập tài chính, PHỤ nữ có trở thành CHÍNH nữ? Cùng trò chuyện trong SMART MONEY tuần này. Sunshine hân hạnh đồng hành cùng chương trình Tự do tài chính - Smart Money

VIDEO LIÊN QUAN