Ngày 19/5/2024, kỷ niệm 134 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cùng Chuyển động 24h trò chuyện với những người lính bộ đội Cụ Hồ năm nào, họ vừa là những chiến sĩ trên mặt trận chiến đấu, vừa là nghệ sĩ ở mặt trận văn hóa nghệ thuật để lưu giữ những xúc cảm thiêng liêng về người cha già của dân tộc.

VIDEO LIÊN QUAN