Một trong những giải pháp để tăng cường hiệu quả quản lý, thúc đẩy phát triển thương mại điện tử và chống thất thu thuế được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đó là đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trung tâm Dữ liệu quốc gia, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý thuế và thực hiện đồng bộ các giải pháp về hóa đơn điện tử. Đây cũng chính là mục tiêu của Đề án 06 và Chỉ thị 18 về phát triển ứng dụng, chia sẻ dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử. Ở góc độ kinh tế, VTVMoney sẽ chia sẻ với quí vị những con số đạt được sau 1 năm triển khai.

VIDEO LIÊN QUAN