Hiện nay, có một hình thức lừa đảo trên thị trường chứng khoán. Đó là bằng cách lập các nhóm chat, cộng đồng, giả danh các chuyên gia của công ty chứng khoán hay quỹ để dụ dỗ nhà đầu tư tham gia hội nhóm trên mạng xã hội, trang web, cài đặt ứng dụng để gửi tiền đầu tư chứng khoán. Nhiều nạn nhân đã chuyển số tiền lớn vào tài khoản nên rất dễ bị thao túng tâm lý, phải chuyển thêm tiền nếu không sẽ bị mất số tiền đã nộp trước đó. Khi thấy các nạn nhân không còn khả năng chuyển tiền, các đối tượng sẽ vô hiệu hóa tài khoản của nạn nhân nhằm chiếm đoạt số tiền mà họ đã chuyển.

VIDEO LIÊN QUAN