Đầu cơ vs Đầu tư trong giai đoạn hiện nay để có thể Ăn no mặc ấm? Cùng phân tích trong chương trình Bí mật đồng tiền trưa nay 11h20 ngày 13/9. Đặc biệt trong phần Giải mã doanh nghiệp, chúng tôi sẽ mời lên CEO Thân Đức Việt của Tổng công ty May 10 để giải mã 1 trong các ngành xuất khẩu chủ lực của Việt Nam trong giai đoạn tới thế nào

VIDEO LIÊN QUAN